ประวัติศาสตร์ของพวกเรา

Utiime lanzhaoming วัฒนธรรมองค์กร
สร้างองค์กรแสงสว่างระดับโลก สร้างมูลค่าด้วยแสง สืบทอดความกตัญญู มีส่วนรับผิดชอบ เติบโตอย่างมีความสุข สร้างสรรค์และพัฒนา!


ภารกิจขององค์กรแสงสว่าง Utiimelang

องค์กรอายุกว่าร้อยปี ผู้นำอุตสาหกรรมแสงสว่างกลางแจ้ง บรรลุลูกค้า ตระหนักถึงคุณค่าชีวิตของพนักงาน ความพึงพอใจของคุณคือแรงจูงใจของเรา!


Utiime เป็นผู้เล่นในทีม

สามัคคี ทุ่มเท รับผิดชอบ กล้าท้าสู้ ศึกชนะ!