บริการของเรา

ขายล่วงหน้า:

ขั้นแรก ให้บริการพิเศษแบบมืออาชีพ 1 ต่อ 1 คำแนะนำในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ คำแนะนำแนวโน้มความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม

ประการที่สอง ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าคือการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจับคู่ฟังก์ชัน และการปรับแต่ง


ฝ่ายขาย:

ช่วยลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ ดำเนินการวิดีโอสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ การจัดส่งตัวอย่างและการผลิตการติดตามขั้นตอนต่างๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องสี

เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความต้องการของตลาด


หลังการขาย:

เยี่ยมชมจดหมายหรือโทรแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และการจัดส่ง